Wenst lid te worden van de YFN en schrijft het lidgeld over op rekening:
IBAN: BE25 3900 6740 8082
BIC: BBRUBEBB


 Effectief lid of yogaleraar die borg staat voor u
 Diploma vormingsschool leraar